top of page

Els nostres valors, la nostra identitat

 A AE Onix considerem que l'esport és i s'ha d'instaurar com un instrument educatiu, que ajudi als infants a adquirir valors socials i personals, ja que l'esport és una eina essencial per la transmissió i fonamentació d'aquests. 

Els valors que defineixen a l'Associació són:

Transparència

i cooperació

Transparència pel que fa a la gestió, missió i activitats de l'Associació. Considerem d'una gran responsabilitat la tasca que duem a terme i volem que es coneguin els nostres valors i projecte esportiu. Per a AE Onix la col·laboració i implicació dels i les esportistes així com familiars és essencial. Entenem l'Associació com un engranatge on totes les peces tenen un paper fonamental i per això valorem la transparència en els missatges quelcom indispensable, així com oferir vies de comunicació a l'abast de tothom. Volem crear una comunitat on tots i totes formem part del projecte esportiu.

Suport emocional

A través de l'esport volem ajudar a infants i joves a descobrir eines i valors essencials pel seu desenvolupament. AE Onix els acompanya en aquest trajecte, ajudant-los a autogestionar-se i conèixer-se a través de l'esport. No podem descuidar l'oportunitat que implica fer quelcom que ens agrada i a través del qual podem aprendre grans lliçons. Els i les esportistes evolucionen amb l'esport i aprenen a ser responsables, esforçar-se i ser disciplinats alhora que progressen tècnicament.

Passió

Aquest és, sens dubte, el motor que fa moure totes les altres peces. La passió ens permet avançar sempre amb responsabilitat, esforç i constància. Responsabilitat amb la nostra funció com a referents per infants i joves. Valorem la comunicació verbal i no verbal, la transmissió i exemple de valors perquè assumim  la responsabilitat de la nostra figura, tant com a referent tècnic i com en ocasions, referent personal.  Esforç per aconseguir la nostra missió i constància per no defallir i seguir evolucionant treballant la motivació intrínseca de cadascun i cadascuna dels i les gimnastes.

A través d'aquests valors que ens caracteritzen i defineixen la nostra metodologia, busquem inculcar als i les gimnastes  específicament valors com la companyonia, l'esforç, el respecte i la responsabilitat.

Treballem per  fer entendre als i les alumnes que la companyonia és l'eina essencial per no defallir, per entendre que juntes anem més lluny. L'esforç ens proporciona evolució tècnica, disciplina i constància. Amb el respecte a un mateix i als altres ens sentirem compromesos i adquirirem responsabilitat vers la nostra progressió i motivació.

bottom of page