top of page

Reglament intern AE ONIX

Per tal de garantir el correcte funcionament de l'entitat i totes les seves peces: gimnastes, equip tècnic, famílies i col·laboradors, des de l'Associació Esportiva Onix posem en coneixement de tots i totes el reglament intern aprovat per la junta directiva. Aquest està constituït seguint els valors i missió de l'Associació.

Podeu consultar aquí el reglament intern del club.

Protocol actuació Covid - 19

Arran de la crisi sanitària de la COVID-19, a AE ONIX posarem en marxa el següent protocol seguint les recomanacions sanitàries, la normativa de les instal·lacions on realitzem l'activitat i la normativa actual respecte a la prevenció de la COVID-19.

Volem garantir la salut de tots i totes les nostres esportistes, així com tot l'equip tècnic i les famílies dels i les usaries.

Les famílies dels i les esportistes han de signar i completar el full d'autodeclaració responsable proporcionat per l'entitat.

Podeu consultar aquí el Protocol d'actuació davant la Covid-19 d'AE ONIX.

Subvencions EFHE Ajuntament

L'Associació Esportiva Onix és una entitat homologada per l'Ajuntament de Barcelona. Això permet que totes les famílies que formin part d'AE Onix puguin sol·licitar la subvenció EFHE (esport fora horari escolar) que té com a objectiu:  "facilitar l’accés i/o abaratir les despeses dels nens/es i joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar".

Qui la pot demanar? Qui compleixi els requisits establerts per l’Ajuntament, que són:

         1. L'infant o jove ha d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els
         casos de beneficiaris amb necessitats educatives especials que hauran
         d’adjuntar el certificat d’escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.

        2. La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 9.000€ a
        l’any nets.

       3. Infants entre 6 (o iniciar el primer curs de primària) i 17 anys.
     
       4. Famílies d’infants que estiguin inscrits a l’activitat.


Quan es pot sol·licitar ? Del 22 de setembre al 9 d’octubre.

Si ja formes part d'AE Onix, recorda revisar la guia FAQS que hem preparat per acompanyar-vos en el procés. Si encara no estàs inscrit/inscrita però estàs interessat/ada, contacta'ns.

bottom of page